Adatvédelmi irányelvek

BEVEZETŐ

 • Az Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) rögzíti, hogy az Magyar Szocialista Párt munkaközösségeként működő Rainbow Rose – Baloldali LMBTQ Közösség (továbbiakban: Közösség) a birtokában levő személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon kezeli és dolgozza fel.
 • Jelen Tájékoztató alkalmazásában az egyéni vállalkozót, az egyéni céget, valamint a tagokat és a szerződött partnereket, partnercégeket is természetes személynek tekinti.
 • Jelen Tájékoztató fogalmait és alapelveit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
 • A jelen Tájékoztatóban jelzett adatkezelésre és adatok megismerésére jogosult természetes személyek adatai valamint az adatkezelés címzettjeinek adatai az Adatkezelési Szabályzat 3. mellékletében kerültek rögzítésre.
 • A Tájékoztató kiadása és módosítása a Közösség elnöke vagy elnöksége hatáskörébe tartozik, melyet a Közösség alapszabálya rögzít.

1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI

A Közösség jelen tájékoztató alkalmazása során a személyes adatok kezelésének és védelmének jogszabályban rögzített alapelvei szerint jár el:

 • A Közösség adatkezelésének minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, valamint az adatok felvételét és kezelését tisztességesen és törvényesen végzi.
 • A Közösség személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
 • A Közösség csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • A Közösség a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
 • A Közösség az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALUNK VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL

Tájékoztatjuk önt – mint a Közösség tagját – a tagsággal összefüggésben kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelemi szabályainkról.

2.1 A KÖZÖSSÉG RÉSZLETES ADATAI

Megnevezés: Rainbow Rose – Baloldali LMBTQ Közösség
Képviseli: Gáspár Zoltán, elnök
Cím, székhely és postacím: –
Telefonszám: +3630 399-4509
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.lmbtq.hu
Adószám: –
Adatvédelmi tisztségviselő: Közösségünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

2.2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYAINK ÉS ELVEINK

Milyen alapelveket követünk?

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

3. A KÖZÖSSÉG RÉSZLETES ADATKEZELÉSE ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSA

A Közösség az alábbi adatkezeléseket és adattovábbításokat végzi vagy végezheti:

3.1 ADATKEZELÉS: TAGNYILVÁNTARTÁS

Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
A Közösség tagságának (Érintett) nyilvántartása és a vele való kapcsolattartás.

Érintettek köre:
A Közösség tagjai és pártoló tagjai.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:
Kötelezően megadandó adatok*:
Az Érintett neve*, Közösségi tagságának típusa*, az Érintett települése*, az Érintett párttagsága*, az Érintett email címe*.
Szabadon választott adatok:
Az Érintett születési ideje, az Érintett címe, az Érintett telefonszáma

Az adatok megismerésére jogosultak:
A közösség elnökségi tagjai.

Adatkezelés időtartama:
A tagsági viszony megszűnését követő 5 év vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó egyértelmű kérése, kivéve, ha bármely jogszabály ennél hosszabb időt ír elő.

→ ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

3.2 ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS: MSZP TAGSÁG ELLENŐRZÉSE

Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
A Közösség tagja által a tagfelvételkor önkéntesen magadott személyes adat ellenőrzése.

Érintettek köre:
A Közösség MSZP tagsággal rendelkező tagjai.

Az adatkezelés jogalapja:
A Közösség jogos érdeke.

A kezelt adatok köre:
Az Érintett politikai hovatartozása, MSZP párttagsága

Az adatok megismerésére jogosultak (az adatok címzettje):
A közösség elnökségi tagjai és az MSZP adminisztrációval megbízott munkatársa.

Adattovábbítás időtartama:
Az Érintett belépésekor 1 alkalommal.

Megjegyzés:
Mivel az adatkezelés/adattovábbítás a Közösség jogos érdeke, az adatkezelés/adattovábbítás bevezetése előtt a Közösség adatmérlegelési tesztet végzett. Az adatmérlegelési teszt naplószáma: 01
Az MSZP adatkezelési tájékoztatója: https://mszp.hu/jogi_informaciok

3.3 ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS: WEBLAPON TALÁLHATÓ COOKIE-K

Mik azok a Cookie-k?
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A Cookie-k szükségesek a honlap megfelelő megjelenéséhez, a funkciók működéséhez, a látogatói statisztika méréséhez és a megfelelő látogatói élmény biztosításához.

A Cookie-k által továbbított adatok alapján a felhasználók (Érintettek) egyértelmű beazonosítására nem alkalmasak. Nem kerülnek továbbításra például az Érintettek neve, címe és ehhez hasonló adatai. Az Érintett a Cookie-k használatát bármikor letilthatja a saját böngészőjében a megfelelő beállítások alatt.

Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
A honlap optimális működése és az anonim statisztika készítése.

Érintettek köre:
A Közösség weboldalának látogatói.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre:
Anonim adatok, mint például: az Érintett számítópépének adatai, IP címe, böngésző típusa, kijelző felbontása stb.

Az adatok megismerésére jogosultak (az adatok címzettje):
A Cookie-k egyedi beállítása alapján.

Adattovábbítás időtartama:
A Cookie-k egyedi beállítása alapján.

A honlapon található Cookie-k:
A használt Cookie-k típusa |tulajdonosa | leírása | adatkezelése | az adatkezelés időtartama:

1P_JAR
HTTP cookie | Google | Gyűjti a Honlap statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint | Anonim statisztika | 1 hónap.

CONSENT
HTTP cookie | Google | Google térképhez szükséges cookiek a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint | anonim statisztika | 20 év.

PHPSESSID
Szükséges cookie | lmbtq.hu | anonimizált azonosítót (munkamenet-azonosítót) rendel a böngészőhöz a látogatása során, hogy több kapcsolódó kérést hozzon létre, és hozzárendelje azokat ugyanazon a munkamenethez.| anonim adatok | a böngészés befejezéséig.

_GA
HTTP cookie | lmbtq.hu | Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 2 év.

_GIT
HTTP cookie | lmbtq.hu | Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 1 nap.

wp-settings-{X}; wp-settings-time-{X}
HTTP cookie | lmbtq.hu |a WordPress funkciók használatához és a helyes működéshez szükséges | helyes működés funkcióival összefüggő adatok | 1 év.

4. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖN – MINT ÉRINTETT – JOGAIRÓL

Önnek – mint az adatkezelés Érintettjének – az adatkezeléssel kapcsolatban számos joga van, melyek részletes szabályozásáról tájékozódhat az Adatvédelmi Szabályzatban (4. pont).

4.1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos összes információ rendelkezésre áll a jelen Tájékoztatóban, valamint részletesebben az Adatvédelmi Szabályozásában.

Ezen dokumentumokat:
– online formában megtekintheti Google tárhelyünkön, melynek linkjét közreadjuk;
– kérésre email üzenetben elküldjük Önnek, ha a [email protected] email címen ezt jelzi nekünk;
– és nyomtatott formában is rendelkezésére áll a Közösség tisztségviselőinél.

4.2. AZ ÖN JOGAI

A Közösség adatkezelésével kapcsolatos jogok

A [email protected] email címre írt és egyértelmű kérése esetén az alábbiakban állunk rendelkezésre:

 • Kérheti az általunk kezelt adatai és az adatkezelésünk megismerését.
 • Kérheti az általunk kezelt adatai és az adatkezelésünk korlátozását.
 • Kérheti az általunk kezelt adatok módosítását.
 • Kérheti az általunk kezelt adatok törlését.
 • Kérheti az általunk kezelt adatok hordozhatóságát.
 • Kérheti személyes adatai automatizált döntéshozatalból való kizárását.
 • Tiltakozhat a személyes adatai jogos érdeken vagy létfontosságú érdeken alapuló adatkezelése ellen.

Az itt felsorolt kérései és tiltakozásai esetén Közösségünk a hatályos jogszabályi előírások szerint jár el.

Hatósághoz való fordulás joga
Önnek jogában áll az adatkezeléssel kapcsolatban hatósághoz fordulni, amennyiben Közösségünk adatkezelését úgy ítéli meg, hogy az nem felel meg a törvényi szabályozásbak és az erre vonatkozó jelzésével kapcsolatban Vállalkozásunk nem megfelelően járt el:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: [email protected]
honlap: http://naih.hu; online ügyintézés: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
A panaszügyintézés rendjéről a NAIH honlapján tájékozódhat. Jelen Tájékoztató készítésekor ezen a linken: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

4.3. AZ ÖN AUTOMATIKUS TÁJÉKOZTATÁSA
A törvényi előírások szerint automatikusan tájékoztatjuk Önt, ha adatai biztonsága adatvédelmi incidenssel összefüggésben sérült vagy sérülhetett, abban az esetben, ha megfelelő kapcsolati adat áll rendelkezésünkre.

5. ADATBIZTONSÁG

A Közösség adatkezelése zárt, számítógépes rendszerben történik. Az így keletkező adatbázist az alábbiak szerint kezeljük:

 • Az adatbázis nem kerül nyilvánosságra, abba betekinteni kizárólag a Közösség elnökségének tagjai tudnak.
 • A Közösség egyéb tagjai még kérésre sem kapnak betekintést a teljes adatbázisba.
 • Az adatbázis biztonságos jelszóval védett, így az adathordozó eszköz elvesztése vagy ellopása esetén is védve van az illetéktelen hozzáféréstől.

A Közösség mindent megtesz azért, hogy számítástechnikai eszközei (ideértve a számítógép, laptop, mobiltelefon, adattárolásra alkalmas eszköz stb. továbbiakban: Eszközök) megfeleljenek a számítógépes adattárolás és adatbiztonság feltételeinek.

A Közösség által használt és adattátolásra/adattovábbításra használt szoftverek és online felületek megfelelnek az adatbiztonság szabályainak:

 • Az Eszközök operációs rendszere modern és naprakészen frissített.
 • Az Eszközökön csak a szükséges és ellenőrzött szoftverek futnak.
 • Az Eszközökön megfelelő vírus és internetes-kártevő elleni védelem fut és megfelelő tűzfallal biztosítottak.
 • Az Eszközök újlenyomatos azonosítóval, jelszóval vagy egyéb azonosítóval védettek.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • Jelen Tájékoztató megállapítására és módosítására a Közösség mindenkori elnöke és elnöksége jogosult.
 • Jelen Tájékoztatót és az Adatvédelmi Szabályozást a Közösség valamennyi tagja megismerte, illetve elfogadta, hogy a szabályzat betartása és betartatása mindenki számára kötelező.

ALKALMAZOTT SZABÁLYOZÁS ÉS JOGSZABÁLYOK

 • A Közösség Adatvédelmi Szabályzata és Alapszabálya.
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
 • A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 • A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.).
 • Az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.).
 • És az egyéb, itt fel nem sorolt vonatkozó jogszabályok.

Budapest, 2018.08.01.

Gáspár Zoltán sk.

Pin It on Pinterest

Share This